Zorg-direct.nl is vernieuwd!

Onze website ZORG-Direct.nl is geheel gewijzigd. De vormgeving is nieuw en  responsive voor PC, tablet en telefoon. De website is bechikbaar in het Nederlands.

Op de website zijn alle zorggerelateerde trainingen opgenomen zoals Verpleegtechnische handelingen, BHV in de Zorg, AED en reanimatie, Rekenen in de zorg, HACCP in de zorg en nog een aantal anderen. Alle trainingen voldoen aan de laatste eindtermen en richtlijnen van 2017. Tevens zijn alle trainingen geschikt gemaakt voor PC en tablet.

 

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Mail naar customersupport@plusport.com of bel +31 (0)703229090.