Nieuwe trainingen: Meldplicht datalekken

In het kader van de Wet op de Privacy is er vanuit de overheid een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met persoonsgegevens: de Meldplicht Datalekken. Het onbehoorlijk of onveilig omgaan met persoonsgegevens kan ervoor zorgen dat gevoelige persoonsgegevens in handen van onbevoegden komt, met alle gevolgen van dien. Het niet melden van een datalek kan daarom voor zeer hoge boetes bij organisaties zorgen. PlusPort heeft twee korte trainingen ontwikkeld om medewerkers en leidinggevenden op de hoogte te brengen van deze richtlijn.

De training Meldplicht Datalekken voor medewerkers bestaat uit het bewust maken welke handelingen kunnen leiden tot een datalek. Denk bijvoorbeeld aan het opschrijven van wachtwoorden en inloggegevens en het onbeheerd achterlaten van een laptop in de auto en nog veel meer. Veel situaties die van toepassing zijn op het gedrag van de medewerker waar het gaat om datalekken komen aan bod. In deze training test je je huidige kennisniveau en vergaar je nieuwe kennis door middel van het beantwoorden van vragen.

Er is ook een module Meldplicht Datalekken voor leidinggevenden. In deze module wordt de richtlijn Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd en leer je als leidinggevende welke procedures je moet volgen wanneer er sprake is van een incident.

Beide trainingen worden als 1 pakket geleverd en zijn geschikt voor alle LMS omgevingen die SCORM hanteren, natuurlijk ook voor de Academy van PlusPort. Het pakket kan per stuk worden besteld en als abonnement voor de gehele organisatie.

Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met onze customer support: 070-3229090