Kopie van uw ID niet langer nodig per 1 januari

Vanaf 1 januari vervalt de verplichting om het kopie ID-bewijs in te leveren bij VCA- en SOG examens. Om de kans op fouten in de persoonsgegevens op de diploma’s tot een minimum te beperken, vraagt de examinator u om uw gegevens zelf  te controleren. Hiervoor krijgt u voor het examen een controle-formulier. U dient deze gegevenste vergelijken met de gegevens op uw ID-bewijs.
De volgende persoonsgegevens moeten correct, en zoals vermeld op het ID-bewijs, op het diploma worden weergegeven:
– Achternaam (dit is de meisjes- of geboortenaam);
– Voorletters (alle voorletters die overeenstemmen met de voornamen op het ID-bewijs);
– Geboortedatum DD-MM-JJJJ (bijvoorbeeld 10-05-1982);
– Geboorteplaats

Mocht u vragen hebben neem dat contact op via customersupport@plusport.com of bel 070-3229090