Belangrijke aanpassing in onze HACCP modules

Per 1 januari 2021 verliest het bedrijfscertificaat HACCP haar geldigheid: dit is niet te verwarren met het persoonscertificaat HACCP Hygiënecode.

Als het bedrijf in het bezit is van een bedrijfscertificering, het HACCP-certificaat, dan dient het bedrijf zelf te beslissen of zij het bedrijfscertificaat HACCP wil omzetten naar de bedrijfscertificering ISO-22000.

Wij hebben echter wel besloten onze e-learning cursussen voor de persoonscertificering hierop aan te passen: dit geldt niet zozeer voor de medewerker die met voedsel in aanraking komt, maar wel voor de leidinggevende.

Die nodige informatie is dan ook gewijzigd in de volgende trainingen.


In de modules leggen we uit hoe de methode HACCP werkt, hoe het moet worden toegepast in de praktijk en wat er moet gebeuren als er met levensmiddelen wordt gewerkt. We besteden ook aandacht aan het vervoeren, in ontvangst nemen, bereiden en bewaren van levensmiddelen volgens de ISO 22000-norm.

Doelgroepen zijn niet alleen restaurants, transportbedrijven, of grote producenten, maar ook bijvoorbeeld zorg- en andere instellingen die hieraan moeten voldoen. ISO 22000 geldt dus met name voor bedrijfsprocessen en -structuren.

Medewerkers en leidinggevenden zijn dan weer helemaal op de hoogte.

Alle modules zijn los te bestellen, maar ook als abonnement. Wilt u een van genoemde e-learning modules bekijken of wilt u een offerte? Bel ons op 070-3229090 of mail naar customersupport@plusport.com