Algemene Verordening Gegevensbescherming

25 mei 2018 is het zover! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing voor alle  bedrijven (zzp, klein en groot) die persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn o.a. het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten, maar vooral personeelsinformatie. Door de AVG ligt de verantwoordelijkheid bij uw organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat organisaties met behulp van documenten aan moeten kunnen tonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de verordening te kunnen voldoen. De AVG biedt organisaties ook instrumenten om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens.

Het onbehoorlijk of onveilig omgaan met persoonsgegevens kan ervoor zorgen dat gevoelige persoonsgegevens in handen van onbevoegden komt, met alle gevolgen van dien.

PlusPort is er zelf helemaal klaar voor, wij zijn inmiddels aan de vooravond van onze ISO 27001 audit. Omdat ook onze medewerkers moeten voldoen aan het bovenstaande vanwege het leveren van onze applicaties LMS Academy en SafetyPort RMS hebben wij een standaard training ontwikkeld: Data Security Awareness voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Deze trainingen bieden wij ook aan als aantrekkelijke abonnementsvorm voor uw gehele organisatie. Uiteraard worden de gegevens veilig en wel vastgelegd in uw LMS Academy.

Naast deze standaard training, is het uiteraard mogelijk om een maatwerk e-learning training AVG te ontwikkelen, gebaseerd en toegepast op uw interne richtlijnen.

Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met sales@plusport.com en wij leggen u graag de mogelijkheden uit.