AVG maatregelen PlusPort LMS Academy software

Er wordt veel gecommuniceerd de over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR, die 25 mei van toepassing is geworden. Maar wat doe je nu om ervoor te zorgen dat je er ook echt klaar voor bent?  Voor onze PlusPort Academy LMS software kunnen we daar heel concreet over zijn. In ons Learning Management Systeem – Academy komen hebben we o.a. het volgende aangepast:

  • Een nieuwe privacy matrix die uw organisatie de mogelijkheid geeft bepaalde privacy gebonden informatie specifiek en doelmatig te delen met derden, zoals opleiders en branche-collega’s.
  • Wachtwoordbeleid: dit betekent dat er geen wachtwoorden meer naar gebruikers worden gestuurd, maar een link waarmee de gebruiker zelf een wachtwoord kan aanmaken die voldoet aan strengere minimale eisen en die uw organisatie met haar eigen wachtwoordbeleid kan uitbreiden.
  • Anonimiseren gebruikersgegevens: in het kader van de AVG is het nu mogelijk om geautomatiseerd gebruikersgegevens te anonimiseren. Er kan een bewaartermijn worden ingesteld waarna een inactieve gebruiker geanonimiseerd kan worden. Zo blijven belangrijke gegevens voor uw compliance behouden en voldoet u ook aan de AVG/GDPR.

Bent u op zoek naar een LMS voor een stevige Learning & Development HR strategie, dat volledig is voorbereid om de nieuwe AVG? Neem dan contact op met sales@plusport.com en wij leggen u graag de mogelijkheden uit.