De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  25 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  25 mei 2018.

Volgens Matthias de Bruyne levert de nieuwe wet ook kansen op. ”Dat data een steeds integraler onderdeel vormen van de economie is een feit. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, en daar moet je als organisatie gewoon goed mee omgaan. Als je ervoor zorgt dat je hierin uitblinkt, kun je een voordeelpositie creëren.”

( Bron NU.nl van 5 mei 2018.

PlusPort helpt jou om uit te blinken. Onze vernieuwde training Data Security Awareness zorgt ervoor dat je medewerkers en leidinggevende bewust zijn van de AVG.

De nieuwe training bestaat uit drie modules:

  • Veilig omgaan met informatie
  • AVG in vogelvlucht
  • Meldplicht datalekken

De eerste twee modules zijn voor de medewerkers en alle drie de modules zijn voor leidinggevenden. Ze zijn ook los te boeken.

PlusPort is erg trots op de vernieuwde training in ons trainingsaanbod. Boek direct op:

https://plusport.acc-plusportsites.com/veiligheidstrainingen/data-security-awareness/