Maak uw medewerkers bewust van de AVG die 25 mei 2018 ingaat!

Over enkele dagen is het zover. De lang verwachte Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking.

“Het is belangrijk om uw medewerkers goed te informeren want de meeste datalekken gebeuren nog steeds door menselijk handelen”

( Bron: Management Team, www.mt.nl/)

PlusPort helpt u met de vernieuwde training Data Security Awareness. De training bestaat uit drie modules.

Module 1 en 2 voor medewerkers en aanvullend module 3 voor leidinggevenden.

Module 1: Veilig omgaan met informatie

  • Gaat zowel over veiligheid van bedrijfsinformatie als van persoonsgegevens. Clear screen, wachtwoorden, bezoekers, social media, phishing, delen van informatie etc.

Module 2: De AVG (in vogelvlucht)

  • Gaat over wat de AVG inhoudt, begrippen, rechten en plichten etc.

Module 3: De meldplicht datalekken

  • Dit is een module voor leidinggevenden.

Kijk voor meer informatie of boek onze training direct op:

https://plusport.acc-plusportsites.com/veiligheidstrainingen/data-security-awareness/